تلفن تماس: 22 14 42 35 - 051

نحوه شارژ باتری‌ها

نحوه شارژ باتری‌ها

به طور کل سه روش متداول برای شارژ باتری‌ها وجود دارد:

ولتاژ ثابت، جریان ثابت و ترکیبی از ولتاژ ثابت / جریان ثابت

1- ولتاژ ثابت

ولتاژ ثابت به جریان کامل شارژر اجازه می‌دهد تا زمانی که منبع تغذیه به ولتاژ از پیش تنظیم شده خود برسد، به باتری وارد شود. پس از رسیدن به آن سطح ولتاژ، جریان به حداقل مقدار کاهش می‌یابد. باتری را می‌توان تا زمانی که برای استفاده آماده شود به شارژر متصل نگه داشت و در همان «ولتاژ شناور» باقی می‌ماند و برای جبران تخلیه معمولی باتری، شارژ می‌شود.

2- جریان ثابت

جریان ثابت شکل ساده ای از شارژ باتری‌

ها است که سطح جریان آن تقریباً 10 درصد از حداکثر امتیاز باتری تنظیم شده است. زمان شارژ نسبتاً طولانی است و این مضرات آن است که باتری در صورت شارژ بیش از حد ممکن است بیش از حد گرم شود و منجر به تعویض زودهنگام باتری شوید. این روش برای باتری های نوع Ni-MH مناسب است. باتری باید قطع شود یا پس از شارژ از عملکرد تایمر استفاده شود.

3- ولتاژ ثابت / جریان ثابت (CVCC) constant voltage constant current

ولتاژ ثابت / جریان ثابت (CVCC) ترکیبی از دو روش فوق است . شارژر مقدار جریان را به یک سطح از پیش تنظیم شده محدود می‌کند تا زمانی که باتری به سطح ولتاژ از پیش تعیین شده برسد. سپس با شارژ کامل باتری، جریان کاهش می‌یابد.

انرژی ذخیره شده در سلول باتری نتیجه یک واکنش الکتروشیمیایی است، بنابراین هر گونه تغییر در دمای الکترولیت بر سرعت واکنش تأثیر می‌گذارد، به شرط اینکه سایر عوامل (ولتاژ شارژ و جریان) مربوط به واکنش ثابت بمانند.

ساده ترین راه برای حفظ سرعت واکنش، تغییر ولتاژ شارژ با نرخی متناسب با تغییر دما است، یعنی کاهش ولتاژ شارژ با افزایش دما بالای 20-25 درجه سانتی گراد و افزایش ولتاژ شارژ با کاهش دما کمتر از 20-25 درجه سانتیگراد.

نمودار جریان و ولتاژ ثابت
نمودار جریان و ولتاژ ثابت

محتوای جدول