تلفن تماس: 22 14 42 35 - 051

تماس با ما

آدرس کارخانه

مشهد | شهرک صنعتی توس

فاز 2 | اندیشه 5 | دانش 6 | قطعه 620

 

فروش

مدیر فروش: 8719 033 0912

کارشناس فروش: 8541 996 0933

 

تلفن کارخانه

تلفن: 23 14 42 35 -051 | 22 14 42 35 -051

فکس: داخلی 121

 

خدمات پس از فروش

کارشناس خدمات پس از فروش: 4170 340 0905