تلفن تماس: 22 14 42 35 - 051

استراتژی و ماموریت‌

استراتژی و ماموریت مجموعه ما شامل رابطه‌ای دوسویه با مشتریان و مبتنی بر منافع مشترک بوده و حفظ رابطه بلند مدت با مشتریان استراتژی اصلی ما است.

آرمان ما عبارت‌ست از تبدیل شدن به یکی از برترین تولیدکنندگان باتری لذا:

  • صداقت را سرلوحه کارمان قرار می‌دهیم.
  • مشتری مداری محور اصلی تصمیمات و اقدامات ما است.
  • شعار سازمانی ما این است که کیفیت قابل صرفه جویی نیست.
  • وظیفه شناسی، نظم و انضباط، فرهنگ کاری ما است.
  • پیشرفت مبتنی بر خلاقیت و نوآوری در کانون توجه ما است.
  • افزایش مستمر کیفیت در ارائه خدمات و ارتباط دو طرفه پایدار با مشتریان
  • جذب و رشد نیروهای متخصص در شرکت از طریق آموزش
  • ارتقا کیفیت تجهیزات بخش R&D برای بالا بردن روزانه کیفیت محصولات
استراتژی و ماموریت شرکت بینا باتری نوین پردازان