بیناباتری نوین پردازان

شرکت بیناباتری نوین پردازان از سال 1382 در زمینه واردات و توزیع عمده باتری UPS در سطح کشور مشغول فعالیت بوده است.

در راستای اهداف بلندمدت، این شرکت از سال 1399 فعالیت خود را در زمینه ی تولید انواع باتری های استارتر موتوری و باتری های UPS مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی آغاز و دامنه ی محصولات خود را پیوسته توسعه می دهد.

این شرکت با هدف تولید اولیه ی یک میلیون باتری در سال، تاسیس گردیده و با استفاده از دستگاه های تمام اتوماتیک و بهره مندی از دانش و تکنولوژی روز دنیا و همچنین استفاده از تخصص و تجربه نیروهای خود، کیفیت را اولویت تولیدات خود قرار داده است.
استراتژی اصلی بینا باتری ایجاد رابطه ای دوسویه، مبتنی بر منافع مشترك و بلندمدت با مشتریان و همچنین افزایش مستمر کیفیت محصولات می باشد.