تلفن تماس: 22 14 42 35 - 051

انواع باتری موتوری

انواع باتری موتوری
اروکس(Aerox)

باتری 5 تیپ 3

باتری موتورسیکلت 5 آمپر متوسط

avenger-pic
اونجر (Avenger)

باتری 9 آمپر تیپ 1باتری موتورسیکلت 9 آمپر بلند

Bina Battery
بنلی آر اس (Benelli RS)

باتری 9 آمپر تیپ 2باتری موتورسیکلت 9 آمپر کوتاه

boxer-pic
باکسر (boxer)

باتری 5 آمپر تیپ 2باتری موتوری 12 ولت 6 آمپر (5 بلند)

Daelim-pic
دایلیم (Daelim)

باتری 9 آمپر تیپ 1باتری موتورسیکلت 9 آمپر بلند

honda-160-pic
هوندا 160 (Honda 160)

باتری 7 آمپر تیپ 1باتری موتوری 12 ولت 7 آمپر (7 هندایی)

Modenas-pic
مودناس (Modenas)

باتری 5 آمپر تیپ 1

باتری موتورسیکلت 5 آمپر کوتاه

pulse-pic
پالس (Pulsar)

باتری 9 آمپر تیپ 1

باتری موتورسیکلت 9 آمپر بلند

treil-pic
تریل (Trail)

باتری 9 آمپر تیپ 1باتری موتورسیکلت 9 آمپر بلند

tvs-pic
تی وی اس (TVS)

باتری 7 آمپر تیپ 2

باتری موتوری 12 ولت 7 آمپر بلند

ug4-pic
یوجی فور (Ug4)

باتری 9 آمپر تیپ 1

باتری موتورسیکلت 9 آمپر بلند

wave-pic
ویو (Wave)

باتری 5 آمپر تیپ 1

باتری موتورسیکلت 5 آمپر کوتاه

apache-pic
آپاچی (Apache)

باتری 9 آمپر تیپ 1باتری موتورسیکلت 9 آمپر بلند

ehsan-pic
احسان (Ehsan)

باتری 5 آمپر تیپ 2

باتری موتوری 12 ولت 6 آمپر (5 بلند)

Boxer injection-pic
باکسر انژکتور

باتری 7 آمپر تیپ 2

باتری موتوری 12 ولت 7 آمپر بلند

radisson-pic
رادیسون (Radisson)

باتری 5 آمپر تیپ 1

باتری موتورسیکلت 5 آمپر کوتاه

benelli-150-pic
بنلی 150 (Benelli 150)

باتری 5 آمپر تیپ 3

باتری موتورسیکلت 5 آمپر متوسط

benelli-ns-pic
بنلی ان اس (Benelli NS)

باتری 9 آمپر تیپ 2

باتری موتورسیکلت 9 آمپر کوتاه

benelli-tak-pic
بنلی تک (Benelli Tak)

باتری 7 آمپر تیپ 2

باتری موتوری 12 ولت 7 آمپر بلند

ninja-pic
نینجا (Ninja)

باتری 9 آمپر تیپ 2

باتری موتورسیکلت 9 آمپر کوتاه

click-pic
طرح کلیک (Click)

باتری 5 آمپر تیپ 3

باتری موتورسیکلت 5 آمپر متوسط

Click-scooter-pic
طرح کلیک اسکوتری (Scooter Click)

باتری 7 آمپر تیپ 3

Motorcycle Battery 12V-7A

monster-pic
مانستر (Monster)

باتری 9 آمپر تیپ 2

باتری موتورسیکلت 9 آمپر کوتاه

hiro-pic
هیرو هانک (Hero Hunk)

باتری 5 آمپر تیپ 2

باتری موتوری 12 ولت 6 آمپر (5 بلند)

honda-125-pic
هوندا 125 (Honda 125)

باتری 7 آمپر تیپ 1

باتری موتوری 12 ولت 7 آمپر (7 هندایی)

honda-no-start-pic
هوندا بدون استارت (Honda)

باتری 5 آمپر تیپ 4

باتری موتورسیکلت 12 ولت 5 آمپر پیچی

honda-200-pic
هوندا 200 (Honda 200)

باتری 7 آمپر تیپ 1

باتری موتوری 12 ولت 7 آمپر (7 هندایی)