شرکت بینا باتری نوین پردازان فعالیت خود در زمینه تولید انواع باتری های UPS و استارتر موتوری مطابق با استانداردهای بین المللی آغاز نموده و در همین راستا به همت مدیران سرآمد خود و بازخوردهای مثبت شما مشتریان عزیز موفق به کسب استاندارهای ملی 6197 و 4280 شده است.

استاندارد بینا باتری